لیست قیمت بروز محصولات خرید بطری پلاستیکی در 100+ طرح (تخفیف ویژه برای خرید عمده) | آذر 12

در تاریخ امروز قیمت محصولات خرید بطری پلاستیکی در 100+ طرح (تخفیف ویژه برای خرید عمده) استار پت به شرح زیر می باشد. توجه داشته باشید که به دلیل نوسانات قیمت پلاستیک، قیمت ها به صورت روزانه تغییر می کند.
نام محصول دسته بندی کاربرد قیمت واحد تعداد در یک بسته عملیات
دهانه 28 5,000 تومان 70 عدد
دهانه 38 بطری پافیلی 4,750 تومان 100 عدد
دهانه 28 2,750 تومان 600 عدد
دهانه 28 2,650 تومان 300 عدد
دهانه 28 2,550 تومان 300 عدد
دهانه 28 4,250 تومان 150 عدد
دهانه 28 4,050 تومان 100 عدد
دهانه 28 بطری صنعتی 4,100 تومان 300 عدد
دهانه 38 4,700 تومان 120 عدد
دهانه 24 بطری محلول‌های بهداشتی 3,400 تومان 600 عدد
دهانه 24 بطری محلول‌های بهداشتی 3,500 تومان 500 عدد
دهانه 24 بطری محلول‌های بهداشتی 3,750 تومان 230 عدد
دهانه 24 بطری محلول‌های بهداشتی 4,450 تومان 220 عدد
دهانه 24 بطری محلول‌های بهداشتی 4,600 تومان 200 عدد
دهانه 28 2,550 تومان 300 عدد
دهانه 28 بطری ژل بطری صنعتی 2,950 تومان 300 عدد
دهانه 38 4,200 تومان 150 عدد
دهانه 28 بطری صنعتی 2,550 تومان 250 عدد
دهانه 28 بطری ژل 2,300 تومان 500 عدد
دهانه 28 بطری ژل 2,550 تومان 400 عدد
دهانه 28 3,950 تومان 250 عدد
دهانه 38 بطری جوس 5,600 تومان 150 عدد
دهانه 38 بطری جوس 5,550 تومان 150 عدد
دهانه 38 بطری جوس 5,450 تومان 160 عدد
دهانه 38 بطری جوس 5,400 تومان 170 عدد
دهانه 38 بطری جوس 5,550 تومان 170 عدد
دهانه 38 بطری جوس 4,850 تومان 180 عدد
دهانه 24 3,700 تومان 250 عدد
دهانه 24 2,750 تومان 800 عدد
دهانه 28 بطری کتابی 2,050 تومان 1000 عدد
دهانه 24 3,700 تومان 220 عدد
دهانه 24 2,750 تومان 750 عدد
دهانه 28 1,650 تومان 1500 عدد
دهانه 28 2,050 تومان 1000 عدد
دهانه 28 1,750 تومان 1500 عدد
دهانه 28 بطری کتابی 2,150 تومان 1000 عدد
دهانه 28 بطری کتابی 2,450 تومان 600 عدد
دهانه 28 2,550 تومان 300 عدد
دهانه 28 بطری پافیلی 2,550 تومان 300 عدد
دهانه 28 بطری صنعتی بطری ژل 2,700 تومان 300 عدد
دهانه 28 بطری کتابی 3,950 تومان 160 عدد
دهانه 28 روغن گیاهی و خوراکی 4,200 تومان 170 عدد
دهانه 28 بطری کتابی 3,200 تومان 200 عدد
دهانه 28 2,650 تومان 200 عدد
دهانه 28 2,550 تومان 160 عدد
دهانه 28 3,600 تومان 140 عدد
دهانه 28 4,150 تومان 110 عدد
دهانه 28 روغن گیاهی و خوراکی 5,550 تومان 140 عدد
دهانه 28 بطری پافیلی 4,250 تومان 100 عدد
دهانه 28 بطری پافیلی 4,050 تومان 100 عدد
دهانه 28 بطری پافیلی 3,650 تومان 110 عدد
دهانه 28 6,050 تومان 80 عدد
دهانه 28 بطری پافیلی 3,650 تومان 120 عدد
دهانه 28 5,550 تومان 90 عدد
دهانه 28 6,250 تومان 80 عدد
دهانه 28 6,700 تومان 50 عدد
دهانه 45 بطری پافیلی 9,000 تومان 35 عدد
بالا
whatsapp support