لیست قیمت بروز محصولات خرید جار پلاستیکی (جزئی و عمده) در 3 سایز و 50+ مدل مختلف | آذر 13

در تاریخ امروز قیمت محصولات خرید جار پلاستیکی (جزئی و عمده) در 3 سایز و 50+ مدل مختلف استار پت به شرح زیر می باشد. توجه داشته باشید که به دلیل نوسانات قیمت پلاستیک، قیمت ها به صورت روزانه تغییر می کند.
نام محصول دسته بندی کاربرد قیمت واحد تعداد در یک بسته عملیات
دهانه 90 8,400 تومان 56 عدد
دهانه 120 نگهداری ترشیجات 41,700 تومان 10 عدد
دهانه 120 نگهداری ترشیجات 26,250 تومان 26 عدد
دهانه 90 جار استوانه‌ 9,600 تومان 50 عدد
دهانه 90 جار استوانه‌ 9,500 تومان 50 عدد
دهانه 90 جار استوانه‌ 8,150 تومان 60 عدد
دهانه 90 جار استوانه‌ 7,900 تومان 64 عدد
دهانه 90 جار استوانه‌ 7,750 تومان 100 عدد
دهانه 90 جار استوانه‌ 7,500 تومان 120 عدد
دهانه 70 جار استوانه‌ 4,200 تومان 600 عدد
دهانه 70 6,150 تومان 90 عدد
دهانه 70 4,800 تومان 170 عدد
دهانه 70 جار استوانه‌ 6,450 تومان 110 عدد
دهانه 70 جار استوانه‌ 6,850 تومان 90 عدد
دهانه 70 جار استوانه‌ 5,450 تومان 170 عدد
دهانه 70 جار استوانه‌ 4,550 تومان 300 عدد
بالا
whatsapp support