لیست قیمت بروز محصولات خرید جار پلاستیکی (جزئی و عمده) در 3 سایز و 50+ مدل مختلف | خرداد 08

در تاریخ امروز قیمت محصولات خرید جار پلاستیکی (جزئی و عمده) در 3 سایز و 50+ مدل مختلف استار پت به شرح زیر می باشد. توجه داشته باشید که به دلیل نوسانات قیمت پلاستیک، قیمت ها به صورت روزانه تغییر می کند.
نام محصول دسته بندی کاربرد قیمت واحد تعداد در یک بسته عملیات
دهانه 90 نگهداری ترشیجات ظروف خشکبار و حبوبات 7,950 تومان 56 عدد
دهانه 120 نگهداری ترشیجات 40,500 تومان 17 عدد
دهانه 120 نگهداری ترشیجات 25,500 تومان 26 عدد
دهانه 90 جار استوانه‌ ظروف خشکبار و حبوبات 9,500 تومان 50 عدد
دهانه 90 جار استوانه‌ ظروف خشکبار و حبوبات 9,400 تومان 60 عدد
دهانه 90 جار استوانه‌ ظروف خشکبار و حبوبات ظروف مناسب پودر 7,900 تومان 64 عدد
دهانه 90 جار استوانه‌ ظروف خشکبار و حبوبات ظروف مناسب پودر 7,750 تومان 100 عدد
دهانه 90 جار استوانه‌ ظروف خشکبار و حبوبات ظروف مناسب پودر 7,500 تومان 120 عدد
دهانه 70 جار استوانه‌ 4,200 تومان 450 عدد
دهانه 70 نگهداری ترشیجات ظروف عسل 6,150 تومان 90 عدد
دهانه 70 ظروف عسل نگهداری ترشیجات 4,800 تومان 170 عدد
دهانه 70 جار استوانه‌ ظروف عسل 6,450 تومان 110 عدد
دهانه 70 جار استوانه‌ ظروف عسل 6,200 تومان 90 عدد
دهانه 70 جار استوانه‌ ظروف عسل 4,950 تومان 170 عدد
دهانه 70 جار استوانه‌ ظروف عسل 4,550 تومان 300 عدد
بالا
whatsapp support